Skip to main content
 

Musica in Urbe

VI Ogólnopolski Konkurs i Festiwal Chóralny w Bydgoszczy
15-16 czerwca 2024

 

Regulamin konkursu

 

Nagrody

 

Jury

 

Zgłoś swój zespół

Chóry w czasie przesłuchań konkursowych będzie oceniać Jury w składzie:

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

PRZEWODNICZĄCA JURY

Elżbieta Wtorkowska jest profesorem sztuki w dyscyplinie  artystycznej dyrygentura. Aktualnie pełni funkcję rektora Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Jest również wykładowcą oraz  kierownikiem merytorycznym  na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu  w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz  konsultantem wokalnym Chóru „Opera Nova” w Bydgoszczy.

Ponadto od 1993 roku jest wykładowcą na Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w ramach Polonijnej Akademii Chóralnej w Koszalinie, gdzie od 2002 roku prowadzi Chór Dyrygentów Polonijnych „Ojczyzna”. Dla dyrygentów chórów polskich prowadziła seminaria i warsztaty chóralne na Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Republice Czeskiej i USA.  Warsztaty poprowadziła również w Anglii i Szkocji, Hiszpanii, Australii, i Meksyku.

W 1981 roku założyła  w Murowanej Goślinie Chór Dziewczęcy „Canzona”, a w 2001 roku  Żeński Chór „Canzona-Absolwent”. Aktualnie prowadzi zespół żeński, natomiast nad chórem dziewczęcym prowadzonym przez dr Adriannę Wtorkowską-Kubińską, sprawuje opiekę artystyczną  i merytoryczną. Z chórami „Canzona” koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, Szwecji, Rosji, Republice Czeskiej na Słowacji na Węgrzech, Litwie, w Finlandii, Austrii, Ukrainie, Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Grecji, na Malcie, w Izraelu i  USA.

Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie, którego coroczna edycja odbywa się od 2007 roku.

Gości jako juror konkursów chóralnych oraz wykładowca na seminariach dla wokalistów, nauczycieli i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza granicami. Prowadzi też liczne warsztaty wokalne, zarówno dla chórów amatorskich jak i profesjonalnych.

prof. dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz

Dyrygent, chórmistrz, pedagog, profesor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Wyróżniona trzykrotnie Nagrodą Prezydenta Miasta Torunia za szczególne osiągnięcia. Otrzymała Nagrody Indywidualne Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz kilkanaście Nagród Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. Uhonorowana Odznaką dla Zasłużonego Działacza Kultury, Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Honorowym Dyplomem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Prowadzi działalność naukową i pedagogiczną na Wydziale Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy m.in. klasę dyrygowania oraz Chór Akademicki. Jest dyrygentem Chóru Dziecięcego „Gioia di Cantare” oraz Chóru Młodzieżowego „Semper Iuvenes” Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, a także współzałożycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego „Akolada” w Bydgoszczy.

Jest autorem publikacji na tematy związane z chóralistyką, dotyczących m.in. związków między słowem a muzyką, sacrum w muzyce oraz pracy z chórem dziecięcym. Jako prelegent bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych chóralistyce. Prowadzi wykłady i warsztaty dla dyrygentów i zespołów chóralnych. Uczestniczy w pracach jury konkursów chóralnych w kraju i za granicą. Jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej, członkiem Rady Artystycznej kujawsko-pomorskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a także wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Chór Kameralny Akolada. Jest pomysłodawcą oraz dyrektorem artystycznym i organizacyjnym Ogólnopolskiego Konkursu i Festiwalu Chóralnego „Musica in Urbe” w Bydgoszczy promującego twórczość chóralną bydgoskich kompozytorów.

Z prowadzonymi przez siebie zespołami wykonała ponad 600 koncertów w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Czechach, Bułgarii, Grecji, Norwegii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Danii, Węgrzech i na Litwie. Oprócz setek utworów a cappella, w tym wielu prawykonań i kompozycji jej dedykowanych, przygotowała kilkadziesiąt dzieł wokalno-instrumentalnych. Zdobyła ponad 180 prestiżowych nagród i wyróżnień w festiwalach i konkursach chóralnych, w tym ponad 20 Grand Prix. Jej interpretacjom kompozycji chóralnych kilkadziesiąt razy zostały przyznane nagrody specjalne za najlepsze lub najbardziej interesujące wykonania. Otrzymała ok. 40 nagród indywidualnych w tym kilkanaście Nagród dla Najlepszego Dyrygenta.

 dr hab. Małgorzata Podzielny

Adiunkt na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej (w klasie dyrygowania prof. Marii Oraczewskiej-Skorek) oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w specjalności teoria muzyki tejże uczelni. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ukończyła również Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa w Bydgoszczy. We wszystkich specjalnościach uzyskała dyplomy z wyróżnieniem.

Przez 20 lat była dyrygentem Chóru „Con Brio” w Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. Obecnie prowadzi Zespół Wokalny „Rondo” (od 2006 roku) oraz jest dyrektorem artystycznym Chóru Chłopięcego Narodowego Forum Muzyki (od 2009 roku) jak również Chóru Dziewczęcego NFM we Wrocławiu (od 2022 roku).

W 2010 roku uzyskała stopień doktora sztuki, a w 2020 roku stopień doktora habilitowanego. W Akademii Muzycznej prowadzi klasę dyrygowania oraz metodykę prowadze­nia zespołów dziecięcych. Jest również kierownikiem naukowym Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konferencji pt. „Praca z chórem dziecięcym”.

Systematycznie prowadzi także warsztaty i seminaria poświęcone pracy z chórami dziecięcymi i młodzieżowymi. W 2014 roku ukazała się jej książka pt. Kształtowanie po­stawy artystycznej młodego chórzysty, wydana przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu.
Za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne otrzymała 40 nagród indywidualnych, m.in. odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak również Brązowy Krzyż Zasługi. Jej zespoły są laureatami ponad 80 różnych konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych, podczas których otrzymały w sumie 120 nagród.