Skip to main content

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY
II Ogólnopolskiego Konkursu i Festiwalu Chóralnego
Musica in Urbe
27-28.04.2019 w Bydgoszczy

 

Jury w składzie:

prof. zw. dr hab. Janusz Stanecki – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy – przewodniczący
prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon – Akademia Muzyczna w Katowicach
dr hab. Dawid Ber – Akademia Muzyczna w Łodzi
dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

po wysłuchaniu 12 chórów w 4 kategoriach:

Chóry Mieszane:

Chór Akademicki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dyrygent: Agnieszka Sowa

Chór „Harmonia” ze Strzelna
Dyrygent: Ewelina Boesche-Kopczyńska

Żniński Chór Kameralny
Dyrygent: Krzysztof Fryska

Chór „Ars Cantandi” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dyrygent: Anna Grabowska-Borys

Chóry Dziecięce:

 Chór Dziecięcy „Sereno” z Łochowa
Dyrygent: Izabela Wiśniewska

Chór „Dolce Canto” Szkoły Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy
Dyrygent: Roksana Ptasznik

Zespoły Wokalne:

Zespół Wokalny Chóru „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach
Dyrygent: Bożena Magdalena Mrózek

Zespół Supra Vocalis Ensemble z Gdańska
Dyrygent: Michał Kozorys

Chóry Seniorów:

Chór Uniwersytetu Każdego Wieku „Pasjonaci” z Poznania
Dyrygent: Michał Sergiusz Mierzejewski

Chór „Amici del Canto” z Oławy
Dyrygent: Barbara Szarejko

Chór Nauczycielski „Con Anima” z Torunia
Dyrygent: Janusz Heyka

Chór „Soli Deo” z Nakła nad Notecią
Dyrygent: Michał Gacka

– podczas przesłuchań odbywających się w Sali Audytoryjnej Domu Polskiego w Bydgoszczy w dniu 27.04.2019 r., postanowiło przyznać następujące dyplomy, nagrody regulaminowe i nagrody specjalne. Przy ocenie brano pod uwagę: intonację, emisję głosu, spoistość barwową, artykulację słowną i muzyczną, ekspresję muzyczną oraz dobór repertuaru, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.

 

W KATEGORII CHÓRY DZIECIĘCE:

 • BRĄZOWE DYPLOMY: nie przyznano
 • SREBRNE DYPLOMY: nie przyznano

Chór „Dolce Canto” Szkoły Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy
Dyrygent: Roksana Ptasznik (89 pkt)

 • ZŁOTE DYPLOMY:

Chór Dziecięcy „Sereno” z Łochowa
Dyrygent: Izabela Wiśniewska (94 pkt)

 • DYPLOM ZWYCIĘZCY W KATEGORII oraz STATUETKĘ KONKURSU MUSICA IN URBE:

Chór Dziecięcy „Sereno” z Łochowa
Dyrygent: Izabela Wiśniewska

W KATEGORII CHÓRY SENIORÓW:

 • BRĄZOWE DYPLOMY:

Chór Nauczycielski „Con Anima” z Torunia
Dyrygent: Janusz Heyka (71 pkt)

Chór „Amici del Canto” z Oławy
Dyrygent: Barbara Szarejko (75 pkt)

Chór Uniwersytetu Każdego Wieku „Pasjonaci” z Poznania
Dyrygent: Michał Sergiusz Mierzejewski (76 pkt)

 • SREBRNE DYPLOMY:

Chór „Soli Deo” z Nakła nad Notecią
Dyrygent: Michał Gacka (82 pkt)

 • ZŁOTE DYPLOMY:
DYPLOM ZWYCIĘZCY W KATEGORII oraz STATUETKĘ KONKURSU MUSICA IN URBE:

Chór „Soli Deo” z Nakła nad Notecią
Dyrygent: Michał Gacka

 

W KATEGORII ZESPOŁY WOKALNE:

 • BRĄZOWE DYPLOMY: nie przyznano
 • SREBRNE DYPLOMY: nie przyznano
 • ZŁOTE DYPLOMY: nie przyznano

Zespół Wokalny Chóru „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach
Dyrygent: Bożena Magdalena Mrózek (95 pkt)

Zespół Supra Vocalis Ensemble z Gdańska
Dyrygent: Michał Kozorys (96 pkt)

 • DYPLOM ZWYCIĘZCY W KATEGORII oraz STATUETKĘ KONKURSU MUSICA IN URBE:

Zespół Supra Vocalis Ensemble z Gdańska
Dyrygent: Michał Kozorys

 

W KATEGORII CHÓRY MIESZANE:

 • BRĄZOWE DYPLOMY: nie przyznano
 • SREBRNE DYPLOMY: nie przyznano

Chór „Harmonia” ze Strzelna( 87 pkt)
Dyrygent: Ewelina Boesche-Kopczyńska

Żniński Chór Kameralny (90 pkt)
Dyrygent: Krzysztof Fryska

 • ZŁOTE DYPLOMY:

Chór Akademicki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dyrygent: Agnieszka Sowa(92 pkt)

Chór „Ars Cantandi” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dyrygent: Anna Grabowska-Borys (94 pkt)

 • DYPLOM ZWYCIĘZCY W KATEGORII oraz STATUETKĘ KONKURSU MUSICA IN URBE:

Chór „Ars Cantandi” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dyrygent: Anna Grabowska-Borys

 

NAGRODĘ SPECJALNĄ Dziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy prof. zw. dr hab. Janusza Staneckiego – za interpretację utworów muzyki dawnej

Zespół Supra Vocalis Ensemble z Gdańska
Dyrygent: Michał Kozorys

 

NAGRODĘ SPECJALNĄ Prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy Jerzego Derendy

Chór Akademicki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dyrygent: Agnieszka Sowa

 

NAGRODĘ SPECJALNĄ Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddział w Bydgoszczy reprezentowanego przez prezesa Janusza Staneckiego za wykonanie utworu kompozytora polskiego „Dobranoc” St. Moniuszki

Zespół Wokalny Chóru „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach
Dyrygent: Bożena Magdalena Mrózek

 

NAGRODĘ SPECJALNĄ Kierownika Katedry Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Dawida Beraw postaci zaproszenia na II Międzynarodowy Konkurs Chóralny „Fala Dźwięku” w Łodzi i zwolnienia z opłaty akredytacyjnej

Chór „Ars Cantandi” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dyrygent: Anna Grabowska-Borys

 

NAGRODĘ SPECJALNĄ Kierownika Katedry Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej
w Katowicach prof. dr hab. Aleksandry Paszek-Trefon w postaci koncertu w Akademii Muzycznej w Katowicach oraz zwolnienia z opłaty akredytacyjnej w Międzynarodowym Konkursie „Gaude Cantem” w Bielsku-Białej

Zespół Wokalny Chóru „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach
Dyrygent: Bożena Magdalena Mrózek

 

NAGRODĘ SPECJALNĄ za radość muzykowania

Chór „Dolce Canto” Szkoły Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy
Dyrygent: Roksana Ptasznik

 

NAGRODĘ SPECJALNĄza wykonanie utworu inspirowanego folklorem
za „Głęboką studzienkę” Piotra Jańczaka

Chór Dziecięcy „Sereno” z Łochowa
Dyrygent: Izabela Wiśniewska

 

NAGRODĘ REGULAMINOWĄ ZA NAJLEPSZE WYKONANIE UTWORU KOMPOZYTORA BYDGOSKIEGO– STATUETKĘ oraz NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ 1000 zł ufundowaną przez JM Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy prof. zw. Jerzego Kaszubę za „In Te Domine speravi” Łukasza Urbaniaka

Chór „Ars Cantandi” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dyrygent: Anna Grabowska-Borys

 

NAGRODĘ REGULAMINOWĄ DLA NAJLEPSZEGO DYRYGENTA

Bożena Magdalena Mrózek
Dyrygent Zespołu Wokalnego Chóru „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach

 

GRAND PRIX II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU I FESTIWALU MUSICA IN URBE– STATUETKĘ oraz NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ 2000 zł z dotacji Urzędu Miasta Bydgoszcz

Zespół Supra Vocalis Ensemble z Gdańska
Dyrygent: Michał Kozorys

Jury

– podkreśla wysoki poziom wykonawczy zespołów biorących udział w przesłuchaniach konkursowych,

– dziękuje Prezydentowi Miasta Bydgoszczy Rafałowi Bruskiemu, władzom samorządowym, Diecezji Bydgoskiej za wsparcie cennej inicjatywy kulturalnej,

– wyraża zadowolenie z kontynuacji Konkursu i Festiwalu Musica in Urbe – jako cennej inicjatywy promującej Miasto oraz kompozytorów związanych z Bydgoszczą,

– ma nadzieję, że organizacja kolejnych edycji Konkursu przyczyni się do powstawania nowych kompozycji chóralnych bydgoskich twórców, ze szczególnym uwzględnieniem chórów dziecięcych
i chórów seniorów,

– składa serdeczne podziękowania organizatorom za wzorową organizację i realizację konkursu.

 

prof. zw. dr hab. Janusz Stanecki – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy – przewodniczący
prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon – Akademia Muzyczna w Katowicach
dr hab. Dawid Ber – Akademia Muzyczna w Łodzi
dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy