Skip to main content

Jury

Chóry w czasie przesłuchań konkursowych będzie oceniać Jury w składzie:

Ogólnopolski Konkurs i Festiwal Chóralny Musica in Urbe w Bydgoszczy

prof. zw. dr hab. Benedykt Błoński

PRZEWODNICZĄCY JURY

Dyrygent, pedagog, animator życia muzycznego, absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie (1982). Pracownik naukowy w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki UWM. W roku 1999 otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. Od 1 sierpnia 2005 roku zatrudniony w Uniwersytecie na stanowisku profesora zwyczajnego. Od roku 2012 – dziekan Wydziału Sztuki. Przez 27 lat (do 2009) prowadził Chór im. prof. W. Wawrzyczka, zdobywając z nim najwyższe nagrody na krajowych i międzynarodowych konkursach. W dorobku setki koncertów krajowych i zagranicznych (Grecja, Irlandia, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Watykan, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Rosja, Meksyk, Argentyna) z muzyką polską i zagraniczną, w tym dokonane liczne prawykonania utworów, a także 13 wydanych płyt CD.

Zasiada w radach artystycznych i jury licznych konkursów i festiwali chóralnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym – m.in. członek International Choir Olympic Council.

Obecnie dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Od roku 2009 prowadzi również, z sukcesami na arenie międzynarodowej, Chór CANTORES VARMIENSES przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Za swoją działalność artystyczną, pedagogiczną i organizacyjną został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami.

prof. zw. dr hab. Janusz Stanecki

Absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego (klasa dyrygowania prof. Jerzego Zabłockiego) oraz Wydziału Instrumentalnego – akordeon (klasa prof. Jerzego Kaszuby) Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1984, 1985) oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego przy AM w Bydgoszczy – klasy dyrygentury chóralnej prof. Stanisława Krukowskiego i Henryka Blachy (1988).

Od roku 1982 zajmuje się chóralistyką, prowadząc m.in. chóry Akademii Techniczno-Rolniczej, Chór Arion przy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Chór Akademicki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Jest założycielem Chóru Kameralnego AM w Bydgoszczy (1986), z którym to zespołem uzyskał wiele czołowych nagród podczas krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych. Od roku 1989 prowadzi Chór Akademii Medycznej – obecnie Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Zespół bydgoskich medyków uzyskał również wiele cennych nagród podczas konkursów chóralnych w kraju i poza jego granicami.

Pełnił i pełni ważne funkcje w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: 1993-99 – Dziekan Wydziału Wychowania Muzycznego, 1999-2005 – Prorektor ds. Artystycznych Uczelni, 2005-12 – Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej przemianowanego na Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, 2012-16 – Prodziekan Wydziału oraz Kierownik Katedry Chóralistyki i Edukacji Muzycznej, od roku 2016 – ponownie – Dziekan Wydziału.

dr hab. Izabella Zielecka-Panek, prof. nadzw.

Chórmistrz, doktor habilitowana sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura, profesor nadzwyczajny w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Kierownik Zakładu Dyrygowania i Metodyki Prowadzenia Zespołów Muzycznych. Dyrygent oraz dyrektor artystyczny Reprezentacyjnego Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” (od 1998) oraz Chóru Kameralnego „Ad libitum” (1999). Z zespołami uzyskała ponad 40 prestiżowych nagród (złote medale, złote dyplomy, nagrody specjalne, nagrody Grand Prix) na konkursach za granicą: Czechy, Filipiny, Gibraltar, Gruzja, Hiszpania, Korea Pd., Litwa, Słowacja, Szwajcaria, Rosja, Tajlandia oraz na międzynarodowych konkursach chóralnych w Polsce. W swoim dorobku posiada 10 autorskich płyt CD nagranych z Harmonią i Ad libitum, ponad 800 koncertów, 1000 zrealizowanych utworów chóralnych i 30 dzieł oratoryjno-kantatowych. Przygotowywała chór dla dyrygentów m.in. Jose Maria Florencio, Antoni Wit, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Marcello Rota, Shih-Hung Young, Igor Dohovic, Mirosław Jacek Błaszczyk, Paul McCreesh, i.in. Współpracowała również z czołowymi artystami sceny polskiej i europejskiej zarówno klasycznej, operowej jak i rozrywkowej (np. Andrea Bocelli, Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak, Krzesimir Dębski, Andrzej Lampert, Urszula, Anna Jurksztowicz, Robert Janowski, Tomasz Filipczak).

Pomysłodawca oraz Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra w Cieszynie.

dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz, prof. nadzw.

Dyrygent, chórmistrz, pedagog. W 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest dyrygentem Chóru Dziecięcego „Gioia di Cantare” oraz Chóru Młodzieżowego „Semper Iuvenes” Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, a także współzałożycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego „Akolada” działającego przy Bydgoskiej Szkole Wyższej. Prowadzi wykłady i warsztaty dla dyrygentów oraz bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych chóralistyce. Jest członkiem Rady Artystycznej bydgoskiego oddziału PZCHiO. Uczestniczy w pracach jury konkursów chóralnych w kraju i za granicą. Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu i Festiwalu Chóralnego „Musica in Urbe” w Bydgoszczy. Z prowadzonymi przez siebie zespołami koncertuje w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Czechach, Bułgarii, Grecji, Norwegii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Danii i na Litwie. Ponad 150 razy zdobywała prestiżowe nagrody na konkursach chóralnych, w tym kilkanaście nagród Grand Prix. Jej interpretacjom kompozycji chóralnych kilkadziesiąt razy zostały przyznane nagrody specjalne za najlepsze wykonanie. Wielokrotnie otrzymała Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta. Trzykrotnie została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Torunia za szczególne osiągnięcia, a Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował ją Odznaką dla Zasłużonego Działacza Kultury oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.