Skip to main content

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY
I Ogólnopolskiego Konkursu i Festiwalu Chóralnego
Musica in Urbe

21-22.04.2018 w Bydgoszczy

 

Jury w składzie:

 • prof. zw. dr hab. Benedykt Błoński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przewodniczący
 • prof. zw. dr hab. Janusz Stanecki – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
 • dr hab. Izabella Zielecka-Panek, prof. nadzw. – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz, prof. nadzw. – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

po wysłuchaniu 11 chórów w 4 kategoriach:

Chóry Mieszane:

Chór Akademii Morskiej w Gdyni
Dyrygent: Karol Hilla

Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale”
Dyrygent: Aleksandra Janus

Żniński Chór Kameralny
Dyrygent: Krzysztof Fryska

Chór „Nadzieja” z Nakła nad Notecią
Dyrygent: Michał Gacka

Chóry Jednorodne:

Żeński Chór „Gaudeamus” Gminy Wejherowo
Dyrygent: Marek Rogalski

Chór Żeński „Primo” ZSO nr 1 w Bydgoszczy
Dyrygent: Monika Wilkiewicz

Chóry Młodzieżowe:

Młodzieżowy Chór „Canto” Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
Dyrygent: Marian Szczepański

Chór Mieszany „Primo” ZSO nr 1 w Bydgoszczy
Dyrygent: Monika Wilkiewicz

Chóry Seniorów:

Stowarzyszenie Chór „Bel Canto” Gminy Dopiewo
Dyrygent: Elżbieta Węgielewska

Chór Mieszany „Hasło” z Poznania
Dyrygent: Kateryna Ciszak

Chór „Soli Deo” z Nakła nad Notecią
Dyrygent: Michał Gacka

– podczas przesłuchań odbywających sie w Sali Audytoryjnej Domu Polskiego w Bydgoszczy w dniu 21.04.2018 r., postanowiło przyznać następujące dyplomy, nagrody regulaminowe i nagrody specjalne. Przy ocenie brano pod uwagę: intonację, emisję głosu, spoistość barwową, artykulację słowną i muzyczną, ekspresję muzyczną oraz dobór repertuaru, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.

W KATEGORII CHÓRY MŁODZIEŻOWE:

BRĄZOWE DYPLOMY:
SREBRNE DYPLOMY:
ZŁOTE DYPLOMY:
 1. Chór Mieszany „Primo” ZSO nr 1 w Bydgoszczy
  Dyrygent: Monika Wilkiewicz (91 pkt.)
 1. Młodzieżowy Chór „Canto” Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
  Dyrygent: Marian Szczepański (92 pkt.)
DYPLOM ZWYCIĘZCY W KATEGORII oraz STATUETKĘ KONKURSU MUSICA IN URBE:

Młodzieżowy Chór „Canto” Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
Dyrygent: Marian Szczepański

W KATEGORII CHÓRY SENIORÓW:

BRĄZOWE DYPLOMY:

Stowarzyszenie Chór „Bel Canto” Gminy Dopiewo
Dyrygent: Elżbieta Węgielewska (74 pkt.)

SREBRNE DYPLOMY:

Chór „Soli Deo” z Nakła nad Notecią
Dyrygent: Michał Gacka (82 pkt.)

ZŁOTE DYPLOMY:

Chór Mieszany „Hasło” z Poznania
Dyrygent: Kateryna Ciszak (91 pkt.)

DYPLOM ZWYCIĘZCY W KATEGORII oraz STATUETKĘ KONKURSU MUSICA IN URBE:

Chór Mieszany „Hasło” z Poznania
Dyrygent: Kateryna Ciszak

 

W KATEGORII CHÓRY JEDNORODNE:

BRĄZOWE DYPLOMY:
SREBRNE DYPLOMY:

Żeński Chór „Gaudeamus” Gminy Wejherowo
Dyrygent: Marek Rogalski (81 pkt.)

ZŁOTE DYPLOMY:

Chór Żeński „Primo” ZSO nr 1 w Bydgoszczy
Dyrygent: Monika Wilkiewicz (96 pkt.) 

DYPLOM ZWYCIĘZCY W KATEGORII oraz STATUETKĘ KONKURSU MUSICA IN URBE:

Chór Żeński „Primo” ZSO nr 1 w Bydgoszczy
Dyrygent: Monika Wilkiewicz

W KATEGORII CHÓRY MIESZANE:

BRĄZOWE DYPLOMY:

Żniński Chór Kameralny
Dyrygent: Krzysztof Fryska (78 pkt.)

SREBRNE DYPLOMY:

Chór Akademii Morskiej w Gdyni
Dyrygent: Karol Hilla (88 pkt.)

ZŁOTE DYPLOMY:
 1. Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale”
  Dyrygent: Aleksandra Janus (92 pkt.)
 1. Chór „Nadzieja” z Nakła nad Notecią
  Dyrygent: Michał Gacka (93 pkt.)
DYPLOM ZWYCIĘZCY W KATEGORII oraz STATUETKĘ KONKURSU MUSICA IN URBE:

Chór „Nadzieja” z Nakła nad Notecią
Dyrygent: Michał Gacka

NAGRODĘ SPECJALNĄ Dziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy prof. zw. dr hab. Janusza Staneckiego- za dramaturgię programu konkursowego

Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale”
Dyrygent: Aleksandra Janus

NAGRODĘ SPECJALNĄ Prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy Jerzego Derendy

Chór Mieszany „Hasło” z Poznania
Dyrygent: Kateryna Ciszak

NAGRODĘ SPECJALNĄ Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddział w Bydgoszczy reprezentowanego przez prezesa Eugeniusza Kubskiego

Młodzieżowy Chór „Canto” Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
Dyrygent: Marian Szczepański

NAGRODĘ SPECJALNĄ Dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Prof. Józefa Świdra Izabelli Zieleckiej-Panek, – w postaci zaproszenia do udziału w IV edycji Festiwalu (zwolnienie z opłaty akredytacyjnej oraz zapewnienie noclegów podczas trwania festiwalu)

Chór „Nadzieja” z Nakła nad Notecią
Dyrygent: Michał Gacka


NAGRODĘ SPECJALNĄ za wykonanie utworu inspirowanego folklorem

Żeński Chór „Gaudeamus” Gminy Wejherowo
Dyrygent: Marek Rogalski
za pieśń ludową „Oj ty rzeko”

NAGRODĘ REGULAMINOWĄ ZA NAJLEPSZE WYKONANIE UTWORU KOMPOZYTORA BYDGOSKIEGO– STATUETKĘ oraz NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ 1000 zł z dotacji Urzędu Miasta Bydgoszcz

za „Ave maris stella” Piotra Jańczaka

Chór Żeński „Primo” ZSO nr 1 w Bydgoszczy
Dyrygent: Monika Wilkiewicz

NAGRODĘ REGULAMINOWĄ DLA NAJLEPSZEGO DYRYGENTA

Monika Wilkiewicz

 

GRAND PRIX I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU I FESTIWALU MUSICA IN URBE– STATUETKĘ oraz NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ 2000 zł z dotacji Urzędu Miasta Bydgoszcz

Chór Żeński „Primo” ZSO nr 1 w Bydgoszczy
Dyrygent: Monika Wilkiewicz

 

Jury

– podkreśla wysoki poziom wykonawczy zespołów biorących udział w przesłuchaniach konkursowych,
– dziękuje Prezydentowi Miasta Bydgoszczy Rafałowi Bruskiemu, władzom samorządowym, Diecezji Bydgoskiej za wsparcie nowej cennej inicjatywy kulturalnej,
– ma nadzieję na kontynuację Festiwalu w latach następnych, biorąc pod uwagę cele i założenia Konkursu i Festiwalu Musica in Urbe – promocja Miasta oraz kompozytorów związanych z Bydgoszczą,
– składa serdeczne podziękowania organizatorom za wzorową organizację i realizację konkursu.

 

prof. zw. dr hab. Benedykt Błoński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przewodniczący

prof. zw. dr hab. Janusz Stanecki – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

dr hab. Izabella Zielecka-Panek, prof. nadzw. – Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz, prof. nadzw. – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy