Skip to main content
 

Musica in Urbe

VI Ogólnopolski Konkurs i Festiwal Chóralny w Bydgoszczy
15-16 czerwca 2024

 

Regulamin konkursu

 

Nagrody

 

Jury

 

Zgłoś swój zespół

Chóry w czasie przesłuchań konkursowych będzie oceniać Jury w składzie:

prof. dr hab. Marek Gandecki

PRZEWODNICZĄCY JURY

Absolwent poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie dyrygentury prof. Janusza Dzięcioła, laureat IV Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów w Poznaniu (1992). Pedagog poznańskiej uczelni muzycznej oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Pomysłodawca i dyrektor Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza.

Piastował funkcję prodziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, następnie dyrektora Instytutu Dyrygentury. Obecnie jest Kierownikiem Katedry Dyrygentury Chóralnej poznańskiej Akademii Muzycznej oraz członkiem Rady Uczelni. Promotor i recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych.

Założyciel i dyrygent Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Poznaniu, Chóru Kameralnego „Musica Viva” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Chóru Zamku Kórnickiego „Castellum Cantans” (1999-2013). Laureat wielu prestiżowych nagród zdobytych przez wspomniane zespoły w konkursach chóralnych, a także wielu indywidualnych nagród dla najlepszego dyrygenta.

Juror konkursów i festiwali chóralnych; wykładowca warsztatów dyrygenckich organizowanych m.in. przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu oraz chóralnych kursów mistrzowskich, m.in. w Gdańsku, Łodzi, Opolu, Warszawie, Wrocławiu. Prowadził cykl szkoleń organizowanych przez Bernard Brunhes Polska (BPI Group), związanych z przywództwem, zarządzaniem zespołem i kreatywnością, skierowanych do kadry menedżerskiej czołowych polskich i międzynarodowych instytucji.

prof. dr hab. Monika Wilkiewicz

Dyrygent, pedagog, animator życia muzycznego, założyciel i prezes Fundacji PRIMO VOICE. Absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (dyplom z wyróżnieniem w klasie dyrygowania prof. Z. Bruny). W latach 2005-2012 Prodziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej AM w Bydgoszczy. Od 2016 roku Kierownik Katedry Chóralistyki i Edukacji Muzycznej  AM w Bydgoszczy.

Chóralistyką zajmuje się od roku 1995 prowadząc zespoły: Chór Męski „Hasło” w Bydgoszczy (1995-1998, 2002-2004), Żeński Chór Kameralny parafii M. B. Ostrobramskiej w Bydgoszczy (1995-2010), Chór Chłopięco-Męski parafii Św. Wawrzyńca w Nakle (1996-1998), Chór Mieszany „Soli Deo” w Nakle (2004-2005), Chóry PSM I i II stopnia w Inowrocławiu (2014-nadal), Chór Kameralny PRO ARTE w Inowrocławiu (2015-nadal). W latach 2004-2010 współpracowała także z Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, z którym podczas Ogólnopolskiego Turnieju  Chórów „Legnica Cantat” 2006 uzyskała Grand Prix – Nagrodę Główną oraz Nagrodę dla Dyrygenta najlepszego chóru Turnieju.

Jest założycielem i dyrygentem Chóru PRIMO I LO w Bydgoszczy (1996-nadal). Z tym szkolnym zespołem koncertowała w kraju i za granicą, uczestniczyła w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych uzyskując kilkadziesiąt prestiżowych nagród ( m.in. Grand Prix podczas I Ogólnopolskiego Konkursu Chóralnego MUSICA in URBE w Bydgoszczy) oraz szereg nagród specjalnych Jej interpretacjom kompozycji chóralnych wielokrotnie przyznawano nagrody specjalne za najlepsze wykonanie a także wyróżniano Nagrodą dla najlepszego dyrygenta.

Pomimo stałej aktywności jako chórmistrz prowadzi wykłady i warsztaty dla dyrygentów, jest jurorem podczas konkursów chóralnych,  kierownikiem ogólnopolskich konferencji naukowych, autorem publikacji  o tematyce muzycznej, m.in. „Repertuar chóralny i jego zastosowanie w procesie nauczania przedmiotu dyrygowanie”. Z chórami PRIMO i PRO ARTE jest także realizatorem prawykonań kompozycji chóralnych Marcina Kopczyńskiego i Łukasza Urbaniaka – trzykrotnie międzynarodowych  i czterokrotnie polskich.

W 2003 roku została wyróżniona Srebrną Odznaką Honorową PZCHiO oraz odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. Kilkakrotnie otrzymywała Indywidualną Nagrodę Rektora – III stopnia (2005, 2006, 2008, 2012) oraz II stopnia (2011, 2020). Dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2010, 2013), Nagrodą Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (2014) oraz odznaczona Medalem Srebrnym za długoletnią służbę (2014), I Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2021).

prof. dr hab.Marek Rocławski

W roku 1983 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie następnie rozpoczął pracę pedagogiczną i artystyczną. Tytuł naukowy profesora otrzymał 22 stycznia 2003 roku z rąk Prezydenta A. Kwaśniewskiego. W dniu 1 października 2006 roku został mianowany przez Ministra Szkolnictwa Wyższego na stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1994 do 2000 roku pracował również w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku w Katedrze Wychowania Muzycznego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2006 roku do 2010 roku pracował ponownie w Akademii Pomorskiej w Słupsku na stanowisku profesora wizytującego. W latach 2002-2008 był Dziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku, w latach 2008-2012 Kierownikiem Katedry Dyrygentury Chóralnej w tej samej uczelni. Od 1 października 2012 roku do chwili obecnej jest Prorektorem ds. organizacji i nauki w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jest ekspertem ministerialnym Polskiej Komisji Akredytacyjnej .

Od dzieciństwa związany z amatorskim ruchem chóralnym jako chórzysta i akompaniator. W latach 1983-1993 był dyrygentem chóru męskiego „Moniuszko” w Gdańsku. Od 1985 roku do 2016 roku był kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru mieszanego „Cantores Veiherovienses” z Wejherowa. Wziął udział w wielu konkursach i festiwalach chóralnych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Jest laureatem m.in.: Międzynarodowego Konkursu Chórów Kameralnych w Marktoberdorfie (Niemcy), Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Polifonicznej w MarcelIinie (Włochy), Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Zadarze (Chorwacja), Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Prevezie (Grecja), Międzynarodowego Konkursu Muzyki Chóralnej „SEGHIZZI 2011” we włoskiej Gorizzi, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze (Czechy), Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w Bratysławie, Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej w Rumi,  Międzynarodowego Konkursu Chórów „Gaude Cantem” w Bielsku-Białej, Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat” w Legnicy, Łódzkiego Festiwalu Chóralnego „Cantio Lodziensis”,  Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie.

Wraz z chórem Cantores Veiherovienses brał dwukrotnie udział w Międzynarodowych Konkursach Kompozytorskich, zdobywając nagrody za wykonanie utworów konkursowych. Jest zapraszany do prac komisji kwalifikacyjnych oraz jury konkursów i festiwali chóralnych. Od wielu lat związany jest z Ogólnopolskim Festiwalem Pieśni o Morzu w Wejherowie. Jest członkiem komitetu organizacyjnego, przewodniczącym rady artystycznej i jurorem tego festiwalu. Od 2015 roku przewodniczący jury Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” w Strzepczu oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere w Gdańsku. Współpracuje jako dyrygent z Polską Filharmonią Kameralną z Sopotu i innymi instytucjami muzycznymi Wybrzeża Gdańskiego, wykonując wiele koncertów oratoryjno-kantatowych.

Jest autorem wielu publikacji zamieszczanych w krajowej prasie fachowej, w opracowaniach naukowych i wydawnictwach książkowych. Skomponował hejnał miasta Wejherowa, przygotował także szereg kompozycji, opracowań na chóry a cappella i z towarzyszeniem orkiestry.  Prof. Marek Rocławski pełni także ważne funkcje społeczne w swoim mieście. W latach 1998-2006 był radnym Rady Miasta Wejherowa, członkiem Rady Programowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz viceprezesem Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Leona. Za swoją działalność artystyczno-naukową otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Zasłużony Działacz Kultury, odznaczenie Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) oraz Złota Odznaka z Brylantem PZCHiO. Jest laureatem Nagrody Remusa przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. 

prof. dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz

Dyrygent, chórmistrz, pedagog, profesor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Wyróżniona trzykrotnie – w 2000, 2003 i 2015 r. Nagrodą Prezydenta Miasta Torunia za szczególne osiągnięcia. Otrzymała kilkanaście Nagród Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej (1997, 1998, 1999, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2021), a także dwie Nagrody Indywidualne Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy: II st. w 2013 i I st. w 2021 r. W 2001 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował ją Odznaką dla Zasłużonego Działacza Kultury, w 2017 r. Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a w 2021 Honorowym Dyplomem Ministra KDNiS. W 2018 r. została odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Prowadzi działalność naukową i pedagogiczną na Wydziale Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy m.in. klasę dyrygowania oraz Chór Akademicki. Jest dyrygentem Chóru Dziecięcego „Gioia di Cantare” oraz Chóru Młodzieżowego „Semper Iuvenes” Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, a także współzałożycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego „Akolada” w Bydgoszczy. 

Jest autorem publikacji na tematy związane z chóralistyką, dotyczących m.in. związków między słowem a muzyką, sacrum w muzyce oraz pracy z chórem dziecięcym. Jako prelegent bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych chóralistyce. Jest również kierownikiem ogólnopolskich konferencji naukowych w macierzystej uczelni. Prowadzi wykłady i warsztaty dla dyrygentów i zespołów chóralnych. Uczestniczy w pracach jury konkursów chóralnych w kraju i za granicą. Jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej, członkiem Rady Artystycznej wcześniej bydgoskiego a obecnie kujawsko-pomorskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a także wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Chór Kameralny Akolada. Jest pomysłodawcą oraz dyrektorem artystycznym i organizacyjnym Ogólnopolskiego Konkursu i Festiwalu Chóralnego „Musica in Urbe” w Bydgoszczy promującego twórczość chóralną bydgoskich kompozytorów.

Z prowadzonymi przez siebie zespołami wykonała ponad 600 koncertów w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Czechach, Bułgarii, Grecji, Norwegii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Danii, Węgrzech i na Litwie. Oprócz setek utworów a cappella, w tym wielu prawykonań i kompozycji jej dedykowanych, przygotowała kilkadziesiąt dzieł wokalno-instrumentalnych współpracując m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej, Cappella Bydgostiensis, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Bydgoszczy czy Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej. Zdobyła ponad 180 prestiżowych nagród i wyróżnień w festiwalach i konkursach chóralnych, w tym ponad 20 Grand Prix m.in. w Ostrowie Wielkopolskim (2000), Barczewie (2009, 2011), Międzyzdrojach (2009), Malcesine (Włochy 2010), Cattolica (Włochy 2015), Ejszyszkach (Litwa 2014, 2019), Bydgoszczy (2017), Toruniu (2013, 2019), Szczecinie (2016), Lublinie (2019). Jej interpretacjom kompozycji chóralnych kilkadziesiąt razy zostały przyznane nagrody specjalne za najlepsze lub najbardziej interesujące wykonania. Otrzymała ponad 35 nagród indywidualnych w tym kilkanaście Nagród dla Najlepszego Dyrygenta podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych m.in. w Malcesine (Włochy 2010), Wenecji (Włochy 2013), Cattolica (Włochy 2014), Barczewie (2011, 2017), Chełmnie (2018), Toruniu (2019), Lublinie (2019), Szczecinie (2021).