Skip to main content
 

Musica in Urbe

VI Ogólnopolski Konkurs i Festiwal Chóralny w Bydgoszczy
15-16 czerwca 2024

 

Regulamin konkursu

 

Nagrody

 

Jury

 

Zgłoś swój zespół

Chóry w czasie przesłuchań konkursowych będzie oceniać Jury w składzie:

prof. dr hab. Jolanta
Szybalska-Matczak

PRZEWODNICZĄCA JURY

Ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Bydgoszczy. Od 1991 roku pracuje w macierzystej Uczelni, gdzie kształci studentów w zakresie dyrygentury chóralnej. Od tego samego roku związana była z Chórem „Feichtinum”, pełniąc w nim kolejno funkcje asystenta, drugiego dyrygenta oraz kierownika artystycznego (2005-2014). W 2000 roku założyła Zespół Wokalny, który obecnie działa przy wrocławskiej Akademii Muzycznej pod nazwą Chór Kameralny „Senza Rigore”. Do najważniejszych osiągnięć zagranicznych zespołu należą: Grand Prix na 11. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym im. Johannesa Brahmsa w Wernigerode w Niemczech (2019) oraz Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Chórów i Orkiestr „Birstonas Cantat” na Litwie (2018).

W latach 2008-2012 była prodziekanem, a następnie dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej (2012-2020). Obecnie pełni funkcje przewodniczącej Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne oraz kierownika Katedry Chóralistyki
i Prowadzenia Zespołów.

Jest laureatką m.in. odznaki honorowej Zasłużony Dla Kultury Polskiej, Srebrnego Krzyża Zasługi, Brązowego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz nagród indywidualnych dla najlepszego dyrygenta Międzynarodowego Konkursu Chórów i Orkiestr „Birstonas Cantat” na Litwie (2018), 12. Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „In…Canto sul Garda” w Riva del Garda we Włoszech (2017) i 10. Międzynarodowego Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Rybniku (2014).

prof. dr hab. Renata
Szerafin-Wójtowicz

Dyrygent, chórmistrz, pedagog, profesor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Wyróżniona trzykrotnie – w 2000, 2003 i 2015 r. Nagrodą Prezydenta Miasta Torunia za szczególne osiągnięcia. W 2001 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował ją Odznaką dla Zasłużonego Działacza Kultury, w 2017 r. Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a w 2021 Honorowym Dyplomem Ministra. W 2018 r. została odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Otrzymała również Nagrody Indywidualne Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz kilkanaście Nagród Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu).

Prowadzi działalność naukową i pedagogiczną na Wydziale Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy m.in. klasę dyrygowania oraz Chór Akademicki. Jest dyrygentem Chóru Dziecięcego „Gioia di Cantare” oraz Chóru Młodzieżowego „Semper Iuvenes” Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, a także współzałożycielem i dyrygentem Bydgoskiego Chóru Kameralnego „Akolada”. 

Autorka publikacji na tematy związane z chóralistyką, prelegentka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych chóralistyce. Prowadzi wykłady i warsztaty dla dyrygentów i zespołów chóralnych. Uczestniczy w pracach jury konkursów chóralnych w kraju i za granicą. Jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej, wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Chór Kameralny Akolada, pomysłodawcą oraz dyrektorem artystycznym i organizacyjnym Ogólnopolskiego Konkursu i Festiwalu Chóralnego „Musica in Urbe” w Bydgoszczy promującego twórczość chóralną bydgoskich kompozytorów. Przez wiele lat była członkiem Rady Artystycznej kujawsko-pomorskiego (wcześniej bydgoskiego) oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a obecnie pełni obowiązki jej dyrektora artystycznego. 

Z prowadzonymi przez siebie zespołami wykonała ponad 600 koncertów w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Czechach, Bułgarii, Grecji, Norwegii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Danii, Węgrzech i na Litwie. Oprócz setek utworów a cappella, w tym wielu prawykonań i kompozycji jej dedykowanych, przygotowała kilkadziesiąt dzieł wokalno-instrumentalnych współpracując m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej, Orkiestrą Kameralną Cappella Bydgostiensis, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Bydgoszczy czy Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej. Zdobyła ok. 200 prestiżowych nagród w festiwalach i konkursach chóralnych, w tym ponad 20 Grand Prix m.in. w Barczewie (2009, 2011), Międzyzdrojach (2009), Malcesine (Włochy 2010), Cattolica (Włochy 2015), Ejszyszkach (Litwa 2014, 2019), Bydgoszczy (2017), Toruniu (2013, 2019), Szczecinie (2016), Lublinie (2019), Kielnie (2024). Jej interpretacjom kompozycji chóralnych kilkadziesiąt razy zostały przyznane nagrody specjalne za najlepsze lub najbardziej interesujące wykonania, jak również za doskonałe brzmienie chóru. Otrzymała ok. 40 nagród indywidualnych w tym kilkanaście Nagród dla Najlepszego Dyrygenta podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych m.in. w Malcesine (Włochy 2010), Wenecji (Włochy 2013), Cattolica (Włochy 2014), Barczewie (2011, 2017), Chełmnie (2018), Toruniu (2019), Lublinie (2019), Szczecinie (2021), Lucce (Włochy 2024).

dr hab. Grażyna
Wolter-Kaźmierczak

Dyrygent, profesor Uczelni, członek Katedry Chóralistyki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Doktor habilitowany sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (1998) oraz Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie (2000). Jest laureatką I miejsca na II Wydziałowym Konkursie Dyrygenckim (1997) oraz dwukrotną stypendystką Ministra Kultury.

Od 1997 roku zajmuje się chóralistyką. W latach 1997-2012 była dyrygentem chóru Stowarzyszenia Śpiewu HALKA w Wyrzysku, z którym zdobyła wiele prestiżowych nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach w kraju i poza granicami (Grecja, Włochy, Słowacja, Bułgaria). Prowadziła także bydgoski Chór męski Halka(1998-2000), Nakielski Chór Kameralny SOLI DEO (2005-2007), a także założony przez siebie Chór CANTATE DEO Parafii św. Mateusza w Bydgoszczy (2008-2019). W XII 2015 roku rozpoczęła współpracę z Chórem Kameralnym PRO ARTE działającym w Inowrocławiu, z którym sięgnęła po laury na międzynarodowych konkursach i festiwalach chóralnych (Słowacja, Włochy, Hiszpania).

Od września 2009 roku jest dyrygentem Orkiestry Symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu, z którą dokonała prawykonań dzieł Aleksandry Brejzy (Dźwiękogimnastyka dla mamy, taty i brzdąca co bryka oraz Die Schumannreise). W 2011, współpracując z Orkiestrą Symfoniczną oraz Chórem Akademickim bydgoskiej Akademii Muzycznej, dokonała nagrania kompozycji Carla Orffa Carmina Burana.

Jest współorganizatorem cyklu konferencji naukowych Polscy kompozytorzy muzyki chóralnej (I – Józef Świder, II Marek Jasiński, III Romuald Twardowski, IV Andrzej Koszewski) oraz autorem artykułów naukowych z zakresu chóralistyki (Antyfony Maryjne w twórczości
w twórczości chóralnej współczesnych kompozytorów polskich, Słowo o Henryku Nawotce, Kompozycje chóralne Marka Jasińskiego w kontekście działań artystycznych młodego adepta sztuki dyrygenckiej, Kompozycje chóralne Andrzeja Koszewskiego oraz ich aranżacje na różne zespoły wykonawcze
)

Otrzymała następujące nagrody:

  • Indywidualną Nagrodę Rektora III stopnia (JM Rektor prof. Maria Murawska, 2005)
  • Nagrodę Dyrektora Szkoły (PSM I i II st. im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu, dyr. Józef Henke, 2012, 2015, 2016)
  • Nagrodę Dyrektora Szkoły (PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy, dyr. Ewa Stąporek-Pospiech, 2013)
  • Indywidualną Nagrodę Rektora II stopnia (JM Rektor prof. Jerzy Kaszuba, 2014)
  • Tytuł Animator Kultury 2020 nadany przez Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzę

Bierze udział w pracach jury ogólnopolskich i regionalnych konkursów chóralnych. Od stycznia 2019 pełni funkcję Koordynatora i Kuratora regionu kujawsko-pomorskiego Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów –Śpiewająca Polska.

dr hab. Michał Kozorys

Urodzony w 1980 roku. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Chełmie (w klasie skrzypiec) oraz Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (dyrygentura chóralna oraz wychowanie muzyczne). W 2012 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, a w roku 2019 stopień doktora habilitowanego. Pracuje na stanowisku profesora Uczelni na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu gdańskiej Akademii Muzycznej, gdzie prowadzi zajęcia dyrygentury chóralnej, czytania partytur, wydziałowy Chór Mieszany oraz zespół instrumentalny dla praktyk studenckich. Od września 2012 roku pełni funkcję Prodziekana Wydziału (od 2020 roku III kadencję). Jest członkiem Rady Dyscypliny Artystycznej AM w Gdańsku. Od prawie 20 lat pracuje także w Szkole Muzycznej I st. im. G. Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu, prowadząc chór dziecięcy oraz orkiestrę smyczkową.

Jest założycielem i dyrygentem Gdańskiego Chóru Lekarzy działającego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku oraz chóru kameralnego Supra Vocalis Ensemble. W latach 2006-2011 pełnił funkcję asystenta dyrygenta Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 2007-2017 był koordynatorem regionalnym ogólnopolskiego projektu MKiDN „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska”, wspierającego rozwój chórów szkolnych.Z prowadzonymi przez siebie zespołami występował w Polsce, jak i za granicą (w Czechach, Słowacji, Korei Południowej, sali koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku, czy sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach). Od roku 2005 ze swoimi chórami zdobył ponad 40 nagród na festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą (w tym kilkukrotnie Grand Prix, nagrody specjalne i nagrody dla najlepszego dyrygenta). Wśród wielu wymienić można Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Slovakia Cantat” w Bratysławie, Międzynarodowy Festiwal Chóralny Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej z nagrodą Petra Ebena w Pradze, Ogólnopolski Konkurs i Festiwal „Musica in Urbe” w Bydgoszczy, Łódzki Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis”, Międzynarodowy Konkurs Chóralny „Cantu Gaudeamus” w Białymstoku, Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra w Cieszynie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. S. Ormińskiego w Rumi, czy Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Mundus Cantat” w Sopocie. Bierze także czynny udział w pracach jury konkursów chóralnych i wokalnych.

Za swoją działalność artystyczną i dydaktyczną otrzymał wielokrotnie Nagrody Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu. W 2010 roku był nominowany do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. W roku 2012 otrzymał Srebrną Odznakę Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a w 2014 roku otrzymał Odznakę Honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2020 został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

W swojej pracy zawodowej z chórami i ze studentami stawia przede wszystkim na dobrą atmosferę i na rozwijanie wrażliwości muzycznej, muzykalności poprzez skupianie się na interpretacji utworu ściśle powiązanej z przekazem treści słownych i emocji, brzmieniu zespołu, intonacji czy precyzji wykonania.