Skip to main content

Chór klasy V B Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Toruniu

DYRYGENT: Agnieszka Jędrzejewska – Stachura

Chór klasy V B Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Toruniu jest chórem złożonym z uczniów jednej klasy, którzy śpiewają wspólnie drugi rok w ramach lekcji – dwie godziny w tygodniu. Do tej pory chór wystąpił na kilku koncertach szkolnych zorganizowanych dla rodziców, uczniów i nauczycieli szkoły. Udział w konkursie jest ich pierwszym występem pozaszkolnym. Chórem dyryguje pani Agnieszka Jędrzejewska – Stachura.