Skip to main content

Chór “Dolce Canto” Szkoły Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy

DYRYGENT: Roksana Ptasznik

Chór Dolce Canto Szkoły Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy został założony w styczniu 2019 roku przez Roksanę Ptasznik, nauczyciela muzyki. Powstał on z grupy uczniów śpiewających w wieloletnim zespole tej szkoły-„Ojejku”. Dolce Canto tworzą dzieci z klas 3 , 4, 5 i 6. W repertuarze chóru znajdują się utwory jedno i dwugłosowe. Do ostatnich osiągnięć chórzystów należy występ podczas dorocznego koncertu kolęd w Filharmonii Pomorskiej z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej. Od tego roku chór należy do projektu Akademia Chóralna- Śpiewająca Polska Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

 

Program Konkursowy:
Kółko graniaste – Agnieszka Jędrzejewska-Stachura
Legenda o smoku – muz. Anna Waligóra- Tarnowska, sł. Anna Świrszczyńska
Aaa, kotki trzy – Beata Sibrecht
Cum decore – Tielman Susato, oprac. Szymon Thiesler, Roksana Ptasznik
Kusimama – Jim Papoulis