Skip to main content

Chór Antidotum

DYRYGENT: Ewa Robak

Chór Antidotum to założony w 2009 roku międzypokoleniowy, amatorski chór mieszany działający z Kielc. Zrzesza osoby niezwiązane zawodowo z muzyką, a jego dyrygentem od początku działalności jest  Ewa Robak

Repertuar chóru to klasyka chóralna, stylizowane utwory ludowe, patriotyczne i religijne, współczesne utwory rozrywkowe, a także utwory zaaranżowane specjalnie dla zespołu i uwzględniające jego specyfikę.

W swojej historii chór wziął udział w wielu konkursach i festiwalach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. W ciągu kilku ostatnich lat były to  m.in.:

  • srebrny dyplom w kategorii folklor i brązowy dyplom w kategorii muzyka sakralna na V Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym “Canco Mediterrania” w Lloret De Mar – Hiszpania (2015)
  • Grand Prix w Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej na Świętym Krzyżu (2016)
  • I miejsce i złoty dyplom w kategorii chóry seniorów w I Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Cantu Gaudeamus w Białymstoku (2016)
  • I miejsce i brązowy dyplom w kategorii chóry mieszane w XIII Międzynarodowym Festiwalu im. H.M. Góreckiego Rybnicka Jesień Chóralna (2017)
  • Srebrny dyplom w kategorii chóry mieszane na II Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej w Tykocinie „Nadzieja w chórze” (2019)
  • Srebrny Dyplom w kategorii Chóry Osób Dorosłych w Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym, w ramach Ogólnopolskiego Forum Chóralistyki „Wrocław miastem muzyki” (2022)

Chór angażuje się w projekty koncertowe, edukacyjne i charytatywne we współpracy z instytucjami miejskimi i stowarzyszeniami. Zespół koncertował również za granicą – na Białorusi,  w Barcelonie i w Klasztorze Montserrat Hiszpanii, w Izraelu, we Lwowie i w Pradze.